Mualim Pelayaran Ahli Nautika - Tingkatan Sertifikat

Mualim Pelayaran adalah sebutan lama yang disematkan kepada pemegang ijazah pelaut Bagian Dek yang sekarang dikenal sebagai Ahli Nautika. Ijazah Mualim Pelayaran atau Ahli Nautika memiliki tingkatan sesuai studi & praktek yang telah mereka selesaikan. Mengenai tingkatan pada mualim pelayaran di mulai dari yang terendah sesuai aturan International Maritime Organization (IMO Regulation) adalah sebagai berikut:

Tingkatan sertifikat pelaut nautika
ilustrasi ahli nautika

Tingkatan Sertifikat Lama Pelaut Mualim Pelayaran / Ahli Nautika

  1. Mualim Pelayaran Terbatas (MPT). yang sekarang sudah dimutakhirkan menjadi Ahli Nautika Tingkat 5 (ANT 5), dalam bahasa internasionalnya disebut Deck Officer Class 5, adalah tingkatan terendah pada tingkatan ijazah pelayaran.
  2. Mualim Pelayaran Intersuler (MPI). sekarang mutakhir menjadi Ahli Nautika Tingkat 4 (ANT 4) dalam bahasa internasionalnya dikenal dengan sebutan Deck Officer Class 4. Merupakan tingkat kedua terendah.
  3. Mualim Pelayaran Besar 3 (MPB 3). setelah pemutakhiran menjadi Ahli Nautika Tingkat 3 (ANT 3), Deck Officer Class 3. merupakan Ahli nautika tingkat ketiga.
  4. Mualim Pelayaran Besar 2 (MPB 2). setelah mutakhir menjadi Ahli Nautika Tingkat 2 (ANT 2), atau Deck Officer Class 2 dalam bahasa internasional. tingkat kedua tertinggi pada tingkatan ijazah pelayaran.
  5. Mualim Pelayaran Besar 1 (MPB 1). yang mutakhir menjadi Ahli Nautika Tingkat 1 (ANT 1), dalam istilah IMO-nya adalah Deck Officer Class 1. Tingkat tertinggi pada ijazah pelayaran yang bergelar Master Mariner (M.Mar).

Demikian tentang sesunan & penamaan ijazah/sertifikat lama pelaut Mualim Pelayaran yang kini mutakhir menjadi Ahli Nautika. semoga sedikit membantu sobat pelaut yang sedang mencari referensi tingkatan ijazah pelaut lama. Sobat juga diperkenankan membaca tingkatan jabatan & tugas para Mualim Pelayaran.